Cas Away

Cas Away

Robinson Crusoe är en bokklassiker skriven av Daniel Defoe i början av 1700-talet. Boken behandlar om hur en skeppsbruten person överlever på en öde ö, och handlingen har sedan dess gett inspiration till en mängd filmer. Filmen Cast Away är en av de större produktionerna som också befinner sig inom temat för överlevnad på en öde ö. I huvudrollen ser vi Tom Hanks som spelar Chuck Norland, en mycket upptagen och stressad chef på logistikföretagen FedEx. När han störtar under en flygning över havet omkullkastas förstås allt han tidigare värdesatt i livet.

Strandad på en öde ö

Chuck spolas iland på en öde ö och måste genast försöka lära sig att överleva. Filmen kretsar i början kring hur stressad Chuck är och hur han hela arbetslivet arbetat med att sänka ned antalet minuter en försändelse tar på sig, för att nå sitt mål. När han efter kraschen lever sitt liv på den öde ön, utan vetskap om när, eller om, han kommer räddas, tvingas han se på dagarna och livet från ett helt annat håll. Grundtemat är något som de flesta människor i det allt mer stressade samhället känner igen sig i. När karriären börjar ta fart eller någon börjar ny som avancerande chef är det ofta samma frågor som dyker upp. Blir man verkligen lyckligare? I Cast Away krävs det alltså en livsomtumlande situation för att Chuck ska stanna upp och se vem han egentligen blivit. En av de mer kända scenerna är när en ilandfluten volleyboll blir till en fantasifigur som Chuck ger ett ansikte och ett namn och börjar samtala med för att inte känna av ensamheten.

En djupare andemening

Tom Hanks har berättat i intervjuer att trots det någorlunda ”enkla” temat, att en stressad modern människa hamnar i en oväntad situation som omkullkastar hela tillvaron, så fanns hela tiden en vilja att berätta om en mer spirituell resa. Det är också slående hur filmen lyckas gripa tag i sina tittare, trots att mycket av handlingen är väldigt lågmäld och mest utspelar sig med en enda skådespelare på en öde ö. William Broylers Jr som var en av dem som skrev scenerna, tillbringade själv ett flertal dagar på en öde ö, för att samla på sig idéer till manuskriptet. Han lärde sig alltifrån att öppna en kokosnöt till att göra upp eld. Det var också då man förstod att filmen skulle gestalta de psykologiska utmaningarna mer än de fysiska.

Ett tvetydigt slut

Många har diskuterat slutet på filmen som ger många tänkbara scenarion. Både Tom Hanks och manusförfattarna diskuterade just slutet under en lång tid, men alla var överens om att det skulle få ligga mer i betraktarens öga, vad som egentligen händer med huvudpersonen. Cast Away är 143 minuter lång och kunde ses första gången 2000. Filmen blev bland annat inspirationskälla till serien Lost.

writers